Skip navigation
Musica Bohemica Musica Bohemica Musica Bohemica Musica Bohemica

Discography

Christmas

 • ANDĚLOVÉ JSOU ZPÍVALI
  Christmas - Musica Bohemica, Jaroslav Krček, sólo - Anna Hlavenková, Karel Jakubů, Martinů voice, Lukáš Vasilek
  [2020] Musica Bohemica
  Demonstration:
 • ZPĚVY VÁNOČNÍ - TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT LIVE
  SINGERS CHRISTMAS - LIVE CONCERT
  [2008] MB 013-2
  Upravil Jaroslav Krček
  Musica Bohemica, Pražský filharmonický sbor, sólo - Anna Hlavenková, Karel Jakubů, dirigent - Jaroslav Krček
  Musica Bohemica - Praha, Czech Republic 2008
 • LEGENDA VÁNOČNÍ
  LEGEND OF CHRISTMAS
  [1998] MB 001-2
  Jaroslav Krček - Legenda vánoční, roráty, vánoční písně z barokních kancionálů, české a moravské vánoční koledy
  Musica Bohemica, sólo - Anna Hlavenková, Karolína Berková, Jiří Březík, Roman Vocel, Jakub Fišer
  Musica Bohemica - Praha, Czech Republic 1998
 • ČESKÉ ZPĚVY VÁNOČNÍ
  Bohemian Christmas songs
  Arr. Jaroslav a Josef Krček [1984] SU - 11 1818 - 2711
  Demonstration:
 • VÁNOCE S MUSICOU BOHEMICOU
  Christmas with Musica Bohemica
  Arr. Jaroslav a Josef Krček [1997] GZ - L1 0295-2 131
  Demonstration:
 • CHRISTMAS CAROLS – Musica Bohemica
  Arr. Jaroslav Krček [1994] GZ - L1 0113-2 211
  Demonstration:
 • A CEREMONY OF CAROLS
  Benjamin Britten: A Ceremony Of Carols Koledy staré Evropy Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi
  Spoluúčinkuje chlapecký sbor BONI PUERI
  Sólo harfa: Hana Mullerová-Jouzová [2004] Arco Diva UP - 0070-2231
  Demonstration:
 • HLEĎ, MALÉ JEZULÁTKO
  Vánoční koncert z kostela sv. Šimona a Judy – Live
  Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [2004] MB 009-2
  Demonstration:
 • TICHÁ NOC – Stille Nacht Heilige Nacht
  Arr. Jaroslav a Josef Krček [2001] MB - 006-2
  Demonstration:
 • ČESKÉ VÁNOCE
  Czech Christmas
  Arr. Jaroslav a Josef Krček [1991] Proxima PA - 0001-2211
 • VÁNOČNÍ ZPĚVY Z DOBY HUSITSKÉ
  Christmas Carols From The Jistebnice Hymnal
  Arr. Jaroslav Krček [1982] SU - 3316 - 2 211
 • CAROLLING
  Gabriela Beňačková; Musica Bohemica a Bambini di Praga
  Arr. Jaroslav Krček [1991] SU-11 141 -2 931
 • EDMUND PASCHA – CHRISTMAS MASS/CAROLS
  Arr. Jaroslav Krček [1985] Opus - 9352 1756
 • CHRISTMAS CAROLS – Musica Bohemica
  Arr. Jaroslav Krček [1986] Opus - 9152 1765
 • LEGENDA VÁNOČNÍ – The Legend Of Christmas
  Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [1984] MB - 001-2

Folklore

 • DUŠE NESTÁRNE
  Lidové písně, Hořické pašije - výběr, Žákovské virgilie - výběr
  Musica Bohemica, Jaroslav Krček
  [2018] MB
 • BĚDA NÁM, BRATŘI ČECHOVÉ - PÍSNĚ TŘICETILETÉ VÁLKY
  Musica Bohemica, Jaroslav Krček
  [2018] MB
 • PÍSNĚ V ČASE
  historické písně a tance, písně ze sbírek, písně rozpravné, hudba k baletu Loď bláznů hraje Musica Bohemica
  [2015] MB
 • SPIRITUÁL KVINTET + MUSICA BOHEMICA
  live koncert Litomyšl
  [2013] MB
 • AD FONTES K PRAMENŮM
  2 CD - LIDOVÉ PÍSNĚ
  Autor: Jaroslav Krček, hraje Musica Bohemica
  [2013] MB 017-2
 • NEJZNÁMĚJŠÍ LIDOVÉ PÍSNIČKY
  BEST KNOWN CZECH FOLK
  [2008] MB 012-2
  Upravil Jaroslav Krček
  Musica Bohemica - Praha, Czech Republic 2008
 • KAREL JAROMÍR ERBEN – PROSTONÁRODNÍ PÍSNĚ A ŘÍKADLA
  Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [1995] Panton 81 1418-2 232 (2 CD)
  Demonstration:
 • NEJSTARŠÍ SBÍRKY ČESKÝCH LIDOVÝCH PÍSNÍ
  The oldest collections of Czech folk songs

  Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [1989] SU - 11 1293-2 731
  Demonstration:
 • TANCE ZE 17. A 18. STOLETÍ
  The dances from 17. and 18. century

  Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [1995] Panton - 81 1430-2 131
  Demonstration:
 • „ŽITO, ŽITEČKO“ ČESKÉ LIDOVÉ PÍSNĚ
  Czech folk songs

  Arr. Josef Krček [2000] MB - 003-2
  Demonstration:
 • „AŤ PÍSEŇ NEUSTÁVÁ“ – ČESKÉ LIDOVÉ PÍSNĚ PĚTI STOLETÍ
  Czech folk and anonymous songs of the five centuries

  Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [1999] MB - 002-2
  Demonstration:
 • MUSICA BOHEMICA - LIDOVÉ PÍSNĚ; Folk songs
  Arr. Jaroslav a Josef Krčkovi [1993] Primus
 • „HAJEJ, NYNEJ“ – České a moravské ukolébavky
  Lullabies from Bohemia and Moravia

  Arr.: Jaroslav Krček [1992] SU - 11 1516 - 2 731
 • MUSICA BOHEMICA-PRAGUE – PÍSNĚ A TANCE Z DOBY TŘICETILETÉ VÁLKY
  Lieder From The Baroque Era In Bohemia

  Arr. Jaroslav Krček [1994] Koch Schwann 3 - 1213-2

Classical

 • H. F. Händel: MESIÁŠ / THE MESIASH
  Musica Bohemica, Jaroslav Krček
  [2008] MB
  Demonstration:
 • JAROSLAV KRČEK - VOKÁLNÍ SKLADBY
  Czech Girl's Choir Jitro, Gentlemen Singers, Musica Bohemica Prague, The Slovak Chamber Orchestra rs, Iuventus pedagogica
  hudba: Jaroslav Krček
  hraje Musica Bohemica
  Musica Bohemica Praha UP 0202-2131
 • JAROSLAV KRČEK - INSTRUMENTÁLNÍ SKLADBY
  Koncert pro hoboj, koncert pro housle, Hudba k lužickosrdbské pohádce
  Musica Bohemica Prague, Slovak Chamber Orchestra
  Musica Bohemica Praha UP 0201-2131
 • VŠECHNO SE ZMĚNILO, ČLOVĚČE - Karel Čapek: FEJETONY
  umělecký přednes: Petr Kostka
  hudba: Jaroslav Krček
  hraje Musica Bohemica
  Musica Bohemica Praha [2015]
 • TEML, KRČEK, ŠESTÁK, MÁLEK: CZECH CONTEMPORARY MUSIC FOR OBOE - GABRIELA KRČKOVÁ, MUSICA BOHEMICA
  sólo: Gabriela Krčková - oboe d'amore, english horn, Musica Bohemica Musica Bohemica Praha [2014] MB - 018
 • G.P. TELEMANN, A. VIVALDI, Alessandro MARCELLO
  oboe, recorder concertos
  sólo: Gabriela Krčková [1991] SU - 11 1290-2 031
  Demonstration:
 • Adam MICHNA z OTRADOVIC – LOUTNA ČESKÁ
  The Czech Lute [1991] Panton 81 1040 - 2 231
  Demonstration:
 • Andreas HAMMERSCHMIDT - SUITE 1., SUITE 2.
  Valerius OTTO - DANCES/TANCE
  Georg MUFFAT - FLORILENIUM PRIMUM
  Jan Křtitel TOLAR - BALLET ′a 4
  Johann DEMANCIUS - DANCES/TANCE

  [1990] Panton - 81 1008-2 031
  Demonstration:
 • Wolfgang Amadeus MOZART – REQUIEM
  [2000] MB - 004-2
  Demonstration:
 • BACH – TELEMANN
  oboe, oboe d′amore concertos
  sólo: Gabriela Krčková [1994] SU - 11 2237-2 031
 • Antonio VIVALDI
  koncerty pro fagot (1); basson concertos
  sólo: Jindřich Koman [2000] MB - 005-2
 • Antonio VIVALDI
  koncerty pro fagot (2); basson concertos
  sólo: Jindřich Koman [2003] MB - 008-2
 • Josef REJCHA - Antonín VRANICKÝ
  concertos for violin, cello and orchestra
  Shizuka Ishikawa – violin, Karel Fiala – cello [1995] GZ - L1 0154-2 031
 • František Xaver BRIXI – JUDAS ISCARIOTES
  Oratorium Pro Die Sacro Parasceves; [1995] Panton - 71 0372-2
 • Antonio CALDARA – MISSA Ex F
  Francesco Ferdinando ARBESSER – STABAT MATER; Ignacio PRUSTMANN - MISERERE

  (z archivu českokrumlovského zámku-Schwarzenberský archiv)
  [1992] Panton - 81 1180 - 2 231
 • LAETATUM SUM – MOTETA
  Antonio Caldara, Francesco Ferdinando Arbesser, Bernardo Schmid
  (z archivu českokrumlovského zámku-Schwarzenberský archiv)
  [1995] Panton - 81 1331-2 231
 • Josef Antonín PLÁNICKÝ – OPELLA ECCLESSIASTICA
  (dvanáct duchovních kantát/twelve sacret cantatas)
  Arta records,Prague F1 0045-2
 • Virginie WALTEROVÁ [1992] Ottorino RESPIGI – IL TRAMONTO: Martinů kvartet; Domenico GABRIELLI – BELLEZZA TIRANNA; Anonymus – ARIETA "AMOR FAMMI GODERI"; G.F. HAENDEL – "PIANGERO LA SORTE MIA"; Domenico SCARLATI – SALVE REGINA; Antonio VIVALDI – INVICI BELLATE
  Musica Bohemica; [1992] Ultraphon - 9642-0008
 • WINTER MUSIC – 1. Pavel Josef VEJVANOVSKÝ – SONATA VESPERTINA; 2. Georg MUFFAT – ARMONICO TRIBUTO; 3. Josef Hector FIOCO – CONCERTO PER VIOLIN IN G-MAJOR; 4. Andreas HAMMERSCHMIDT-SUITE ′a 5; Georg Philipp TELEMANN – CONCERTO PER OBOE D′AMORE A-MAJOR; 6. František BENDA – SYMPHONY IN B-FLAT MAJOR; 7. Melchior FRANCK – INTRADA
  (Ludvig Muller – violino solo (Wien), Gabriela krčková – oboe d′amore solo) [1992] Partita - PT-0992 C
 • Georg Philipp TELEMANN – CONCERTO IN E MINOR FOR RECORDER, FLUTE, STRINGS AND BASSO CONT.; SUITE A MINOR FOR FLUTE, STRINGS AND BASSO CONT.; TAFELMUSIC 1. IN E MINOR FOR TWO FLUTES, STRINGS AND BASSO CONT.
  (Vladislav Brunner – flute, Jiří Válek – flute, Marek Špelina – recorder, Jiří Fišer – violin, Blanka Mráčková – violin, Josef Pražák – cello, Judit Iszak – cembalo) [1995] GZ - L1 0121 - 2-131

Present-day

 • ŠTĚDRÝ DEN
  Autor: Jaroslav Krček
  Vánoční mše, programní skladba Štědrý večer na Erbenovu báseň ze sbírky Kytice, Dudácká mše, Vánoční muzika a další...
  hraje Musica Bohemica
 • ROZMLUVY S ČASEM / TALKS WITH TIME
  [2008] MB 011-2
  Autor: Jaroslav Krček
  Koncert pro dva hlasy a šest hudebníků, text Jinřich Pecka Účinkují: Jiřina Jirásková, Jana Nováková, Jiří Kostka, housle - Jan Pospíchal, flétna - Jana Nováková, hoboj - Gabriela Krčková, klarinet - Josef Krček, fagot - Jan Lejsal, malá chromatická harfa, trumšajt a bicí - Jaroslav Krček
  Musica Bohemica - Praha, Czech Republic 2008
 • HOŘICKÉ PAŠIJE - ČESKÁ MŠE č. 2
  MYSTERIUM HOERICENSE - MISSA NO. 2
  [2007] MB 010-2
  Autor Jaroslav Krček
  Musica Bohemica, Komorní sbor Praha, sólo - Lubomír Vraspír, Jarmila Miháliková, Jaroslava Smolová, Jaroslav Krček, recitace - Radovan Lukavský
  Musica Bohemica - Praha, Czech Republic 2008
 • JAN AMOS - SYMFONIE č. 3
  JAN AMOS - SYMPHONY NO. 3
  [1996] SU 3195-2
  Autor Jaroslav Krček, text Zdeněk Barborka
  Symfonie pro orchestr, sbor a recitátora, účinkuje Česká filharmonie, Kühnův smíšený sbor, sbormistr Pavel Kühn, recituje Radovan Lukavský, diriguje Jiří Bělohlávek
  Supraphon 1996
 • COPAK MĚ NEZNÁTE
  Jaroslav Krček [2000] MB - 002-7
  Písně o vojně, žákovské vigilie
  Demonstration:
 • Jaroslav KRČEK – SYMPHONY No. 2, TESTAMENTI, THREE SONGS OF LOVE / TŘI ZPĚVY O LÁSCE
  [1993] Panton / 81 1030 / 2 231
 • COMENIUS – O LUX MUNDI ILLUMINA MUNDUM
  1. Jaroslav Krček – Česká mše (k poctě J. A. Komenského) 2. Jaroslav Krček – Ráj srdce (na motivy Komenského knihy Labirint světa…)
  3. Jaroslav Krček – O lux mundi (kantáta na text J.A.Komenského) [1992] Primus
 • MAIESTAS CAROLINA
  z knihy Vita Caroli (čte Zdeněk Mahler) 1. Jaroslav Krček – Maiestas Carolina 2. Jaroslav Krček – Koncert pro krále 3. Josef Krček – Rex historionum [1996] Primus - V1 0024 2631
 • DŘEVO SE HUDBOU ODÍVÁ
  Jaroslav Krček – Balady; Písně o vojně [1986] SU - 11 2238-2 711
 • JAROSLAV KRČEK – ČESKÝ ROK
  Year In Bohemia; Spoluúčinkuje dětský sbor RADOST – PRAHA
  (V. Souček) [1995] BM 0038 – 2231
 • SKLADBY JIŘÍHO POSPÍCHALA
  PTA 0991 C

Audio casette

 • „KUKAČKA“ – LIDOVÉ PÍSNĚ PRO DĚTI
  Spoluúčinkuje Královéhradecký dětský sbor [1994] Panton - 81 1335-4 231
 • „PĚNIČKA“ – LIDOVÉ PÍSNĚ PRO DĚTI
  Spoluúčinkuje dětský sbor RADOST – PRAHA [1995] Panton - 81 1435-4 231